Dramaweb SA is ’n nasionale aanlyn dramakompetisie. Deelnemers kan nou met minimale moeite en koste nasionaal teen ander meeding. Dramaweb SA skep ’n platform waar leerders hul drama-talent in die gemak van hul eie huis kan uitleef en ontwikkel, met kundige beoordelaars wat regstaan met advies, om uiteindelik die uitvoerende kunste te bevorder.

Agtergrond

Dramaweb SA is in 2020 tydens Suid-Afrika se eerste nasionale inperking geloods. As drama-afrigter en stigter, was Ira Blanckenberg bekommerd en ontsteld dat dramakompetisies en eisteddfods vir skoolleerders a.g.v. die pandemie deurgaans gekanselleer is. Sy is deeglik bewus van die belangrikheid hiervan in elke dramaleerder se skooljaar, van die vreugde wat dit verskaf, en ook die geleentheid om te groei en te presteer. Sy en haar man, Waldi Schultz, het ingespring om ’n aanlyn kompetisie op die been te bring waar leerders steeds die geleentheid gegun word om kreatief te wees, hul talent te bevorder en mee te ding. Die ondersteuning was oorweldigend en die reaksie op die professionele en waardevolle, gedetailleerde terugvoer aan elke deelnemer deur professionele afrigters en mense in die beroep, was uitstaande. Elke deelnemer het ’n digitale sertifikaat ontvang met hul simbool daarop. Die feit dat deelnemers nie tot hul eie streke beperk was nie, maar landswyd kon meeding, was ’n nuutjie en het groot opwinding veroorsaak. Inskrywings het van regoor Suid-Afrika en selfs Namibië ingestroom. Die finale ronde, waarin tien deelnemers uit elke graad-afdeling regstreeks via Zoom voor drie beoordelaars moes optree, was ’n fees van talent, met deelnemers van o.a. Namibië, Hermanus, Thabazimbi, Centurion, Durbanville, KwaZulu-Natal en vele meer. Die beoordelaars (Ira Blanckenberg, Waldi Schultz en Marvin-Lee Beukes) was werklik beïndruk met die hoë gehalte van die werk. Elke finalis het ’n sertifikaat ontvang. Die wenners van elke kategorie is met prysgeld van R1 000 beloon.

Na afloop van die reusesukses van 2020, het Ira besef dat daar ’n groot behoefte is aan ‘n landswye kompetisie in die formaat wat Dramaweb SA bied, selfs vóór die Covid-19-pandemie.
In 2020 het Dramaweb SA borgskap en ondersteuning van die ATKV af ontvang, en die ATKV is weer betrokke by vanjaar se kompetisie.
In 2021 is ons trots om die KKNK te verwelkom as deel van ons span. Met dié ondersteuning beoog ons om selfs meer leerders te bereik, groter blootstelling te bied en ‘n opwindende landswye platform te skep waar deelnemers mekaar, en hul talente, beter kan leer ken.

Hier kom groot drama!

Jy kan van regoor die wêreld aan verskeie items in Afrikaans én Engels deelneem.

Belangrike datums

8 MAART 2021:
Elektroniese inskrywings oop

31 MEI 2021:
Inskrywings sluit (alle videos moet ingedien wees)

3 JULIE 2021:
Regstreekse uitsending van die Afrikaanse finaal van alle afdelings. Mense kan wêreldwyd inskakel om te kyk. Prysuitdeling om 18:30.

4 JULIE 2021:
Regstreekse aanlyn uitsending van die finale ronde van die Engelse finaliste, met die prysuitdeling om 18:30.

Afrikaanse Kategorieë

Graad RR tot graad 1
• Ongedramatiseerde gedig
• Gedramatiseerde gedig
• Mimiek
*Maksimum twee (2) minute

Graad 2 tot 4
• Ongedramatiseerde gedig
• Gedramatiseerde gedig
• Prosa
• Voorbereide lees
• Mimiek
*Maksimum twee (2) minute

Graad 5 tot 7
• Ongedramatiseerde gedig
• Gedramatiseerde gedig
• Prosa
• Gedramatiseerde prosa
• Monoloog
• Mimiek
*Maksimum drie (3) minute

Graad 8 tot 10
• Ongedramatiseerde gedig
• Gedramatiseerde gedig
• Prosa
• Gedramatiseerde prosa
• Monoloog
• Mimiek
*Maksimum vyf (5) minute

Graad 11 tot 12
• Gedig
• Gedramatiseerde gedig
• Prosa
• Gedramatiseerde prosa
• Monoloog
• Mimiek
*Maksimum vyf (5) minute

English
Categories

Grade RR to 1
• Poetry
• Dramatised poetry
• Mime
*Maximum two (2) minutes

Grade 2 to 4
• Poetry
• Dramatised poetry
• Prepared reading
• Prose
• Mime
*Maximum two (2) minutes

Grade 5 to 7
• Poetry
• Dramatised poetry
• Prose
• Dramatised prose
• Monologue
• Mime
*Maximum three (3) minutes

Grade 8 to 10
• Poetry
• Dramatised poetry
• Prose
• Dramatised prose
• Monologue
• Mime
*Maximum five (5) minutes

Grade 11 to 12
• Poetry
• Dramatised poetry
• Prose
• Dramatised prose
• Monologue
• Mime
*Maximum five (5) minutes

Meer inligting

Klik op die knoppie onder om die volle inligtingstuk af te laai.
Laai af

Belangrik:
Deelnemers kies vir alle items hul eie materiaal.

Skryf nou in!

Registreer of teken in om in te skryf!

Klik op die knoppie onder om jou video/s op te laai!

Enige navrae van administratiewe aard kan aan Dramaweb SA gerig word:

Telefoonnommer:
044 203 8600

Vir advies en ondersteuning, kontak vir Ira Blanckenberg, eienaar van Dramaweb SA:

Telefoonnommer:
044 203 8600

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika