Die KKNK is ’n familiefees wat besoekers van regoor Suid-Afrika en die wêreld lok. Behalwe vir die program wat alle genres in die uitvoerende kunste, sowel as visuele kuns, insluit, is die ryk kultuurgeskiedenis van Oudtshoorn, die natuurskoon van die streek en die welbekende gasvryheid van die dorp ook ’n rede dat feesgangers jaar na jaar terugkeer vir die fees.

Die KKNK wil met die jaarlikse fees en ander projekte ’n opbouende bydrae tot nasiebou lewer, deur ’n geloofwaardige en opregte rolspeler in die kunste te wees deur volhoubare platforms, innovasie, die bou en onderhou van netwerke, en die kunste te laat bydra tot ekonomiese en sosiale ontwikkeling, asook geleenthede bied vir die oordra van vaardighede.

Die KKNK bied reeds 12 jaar Klein Karoo Klassique (’n klassieke musiekfees) en die bekroonde Teksmark (’n platform vir die ontwikkeling van teatertekste en skrywers) aan, vervaardig verskeie produksies in die uitvoerende kunste en beywer hulself vir die verwesenliking van die Klein Karoo Kunste-Akademie (’n gemeenskapsont-wikkelingsprojek en opleiding in alle kunsvorms).

Die ekonomiese impak van die KKNK word beklemtoon in ’n onafhanklike opname deur prof. Jen Snowball van die Rhodes-universiteit se Departement van Ekonomie in 2018:

Die totale ekonomiese impak van die KKNK op die Oudtshoorn Munisipaliteit beloop R56,4 miljoen;

Die ekonomiese impak van die KKNK op die Wes-Kaap word geraam tussen R161,3 miljoen en R178,2 miljoen.

Visie

Om ’n leier in en deur die kunste te wees.

Missie

Om die kunste te vier en uit te bou deur volhoubare verhoë te skep en in stand te hou, en optimaal te belê in die skep en bestuur van unieke inhoud, met relevante projekte wat waarde tot ons gemeenskappe toevoeg.

Waardes

Uitnemendheid: Ons belê in uitnemende kreatiwiteit en streef self uitnemendheid na.

Integriteit: Ons stel die vertroue van ons gehore en rolspelers hoog op die prys en is verbind tot die bevordering van deursigtigheid, respek en verantwoordbaarheid.

Toeganklikheid: Ons bevorder toegang tot die kunste in veral Afrikaans onder diverse kunstenaars en gehore.

Leierskap: Ons tree navolgenswaardig in alle betrokke gemeenskappe op.

Personeel
Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika

Hugo Theart
Artistieke direkteur
hugo@kunste.org.za

Lizané Basson
Algemene bestuurder
lizane@kunste.org.za

Daleen Witbooi
Inligtingskoördineerder
info@kunste.org.za

Shael Laminie
Finansiële koördineerder
shael@kunste.org.za

Colleen Swartz
Finansiële assistent
colleen@kunste.org.za

Daventia Kennedy
Administratiewe assistent
daventia@kunste.org.za

Shandré Harris
Administratiewe assistent
shandre@kunste.org.za

Nageline Baartman
Administratiewe assistent
nageline@kunste.org.za

Adrian Patrick
Administratiewe assistent
adrian@kunste.org.za

Hendrick Hendricks
Nutsman

Bedryfsvennoot:
Dryland Event Management

Bernard le Roux
bernard@dryland.co.za

Henco Rademeyer
henco@dryland.co.za

Francisca Deck
francisca@dryland.co.za

KKNK Direksie
Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Chrispin Sonn

Nie-uitvoerende voorsitter

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Ismail Mahomed


Nie-uitvoerend

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Denver Moses

Nie-uitvoerend: voorsitter van die menslike hulpbronnekomitee

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Johannes van Niekerk

Nie-uitvoerend: voorsitter van die finansies- en risikokomitee

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Chris Macpherson

Nie-uitvoerend

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Olga Wyngaard

Nie-uitvoerend

Kknk | Klein Karoo Nasionale Kunstefees | Oudtshoorn | Suid-Afrika
Hugo Theart

Artistieke direkteur