Misshapen Pearls

01.10.2020 | 45 min. | R100

Met Lynelle Kenned (sopraan), Ralitza Macheva (barokviool), Refiloe Olifant (barokviool) en Erik Dippenaar (klavesimbel)

Die term barocco is oorspronklik deur 17de-eeuse juweliers gebruik om ’n misvormde pêrel te beskryf. Sedert die middel van die 18de eeu, toe ’n eenvoudiger styl van musiek gewild geword het, is dit gebruik om te verwys na die waargenome onvolmaaktheid, bisarheid en groteskheid van musiek uit die Barok. Camerata Tinta Barocca se opwindende program fokus op die sterk kontraste in barokmusiek en leun op die idee van chiaroscuro (lig-donker), asook die improvisasie-aspek van musiek uit hierdie tydperk, wat intrinsiek deel van die estetika vorm.

With Lynelle Kenned (soprano), Ralitza Macheva (Baroque violin), Refiloe Olifant (Baroque violin) and Erik Dippenaar (harpsichord)

The term barocco was originally used by 17th century jewellers to describe a misshapen pearl. It was used from the mid-18th century, when a simpler style of music became popular, to refer to the perceived imperfection, bizarreness, and grotesqueness of music from the Baroque. Camerata Tinta Barocca presents this exciting programme, which focuses on the stark contrasts found in Baroque music, leaning on the idea of chiaroscuro (light-dark), as well as exploring the improvisational aspect of music from this period, which was intrinsically part of the aesthetic.