KKNK 2025 Programvoorstelle

Aanlyn vorm

KKNK 2025 Programvoorstelle

KKNK 2025: AANLYN VORM VIR PROGRAMVOORSTELLE

Dien nou jou programvoorstel vir die KKNK van 1 tot 6 April 2025 aanlyn in. Slegs voorstelle wat aanlyn, voor die sluitingsdatum van Sondag 14 Julie om middernag ingedien word, word oorweeg.

Maak seker jy het jou sinopsis, musiek of voorlegging gereed om op te laai as deel van jou voorstel.


AFDELING 1: BESONDERHEDE VAN AANBIEDING


Kontakbesonderhede van skakelpersoon

Kontakbesonderhede van die skakelpersoon (dien as skakel tussen die aanbieding of geselskap en die KKNK en moet maklik bereikbaar en in staat wees om besluite te neem).


Kunsvorm of programafdeling

Indien jy nie seker is nie, lees die programriglyne vir KKNK 2025 hier.


Genre

Kies die genre van jou aanbieding hier bv. drama, komedie, stand-up (vir toneel); musiekteater, kontemporêre musiek, klassieke musiek, kabaret (vir musiek); bewegingsteater, dansteater of plekspesifieke teater of dui aan indien ander. 


AFDELING 2: SINOPSIS

Jou volledige voorstel, teks, musiek en ander ondersteunende dokument moet hier opgelaai word.

Vir toneel- en musiekproduksies, woordkunsprogramme, storievertelproduksies, digkuns, dansteater, kinderteater, straatteater en Lucky Pakkie:

Verskaf ’n tema, opsomming van die storielyn, kort beskrywing van die karakters en artistieke visie van jou produksie. Hierdie is jou pitch – maak seker die evalueerders weet wat is die produk en oorreed alle betrokkenes om die voorstel te keur! Slegs volledige tekste word aanvaar.

Vir musiekverhoogoptredes:

Stel die sangers of musikante deeglik bekend met ’n opsommende biografie, hoogtepunte in die sanger(s) se loopbaan en moontlike musieklys ens. Hierdie is jou pitch – maak seker die evalueerders weet wie dit is en word oorreed vir bespreking! Voorbeelde van musiek moet opgelaai word.

Vir Klein Karoo- en leefstylervarings:

Verskaf meer inligting oor die konsep of idee, waar en hoe dit aangebied word, wie dit aanbied, waarom dit spesiaal is en die KKNK dit as deel van die program moet aanbied.

Die volgende formate word aanvaar: pdf, txt, doc, docx, ppt, xls, xlsx, mp3 en mp4. Maak seker die dokument is kleiner as 5MB.


AFDELING 3: ANDER INLIGTING


AFDELING 4: TEGNIESE BEHOEFTES

Benodighede en beperkings

Die KKNK verskaf basiese beligting en klank in elke venue maar indien jou produksie of optrede enige spesifieke of uitsonderlike tegniese en/of logistieke vereistes het, waarsonder hierdie produksie nie sal kan realiseer nie, meld dit hier.


AFDELING 5: KONTRAKTIPE

Dui jou voorkeur kontraktipe onder aan. ’n Beskrywing van die verskillende opsies word ingesluit, of verwys na die KKNK 2025-programriglyne vir meer inligting.


Loketkontrak

KKNK deel in die loketinkomste van die aanbieding by die KKNK, maar dra geen verantwoordelikheid vir die skep van die aanbieding nie. Die meeste aanbiedings word op hierdie basis aanvaar. Geen venuehuur word gehef nie en basiese tegniese en bemarkingsondersteuning word verskaf.

Fooikontrak

KKNK vervaardig ’n geselekteerde aantal debuutaanbiedings. In die geval dra KKNK die omset van die produksie en aanvaar verantwoordelikheid vir al die speelvakke. In ruil, verwag KKNK inspraak in die kreatiewe proses. ’n Weldeurdagte begroting op die verskafde raamwerk moet saam met die voorstel ingedien word. 

Ko-produksies

KKNK verwelkom voorstelle om in samewerking met produksiehuise, teaters, geselskappe en/of ander feeste produksies te ontwikkel. Hierdie opsie is alleenlik vir diegene wat reeds ander vennote het wat in die voorstel belangstel of wat bereid is om ’n gedeeltelike risiko te neem.