KKNK 2025

Programvoorstelle

Die KKNK word vanaf 1 tot 6 April 2025 vir die 29ste keer in die hartjie van die Klein Karoo op Oudtshoorn aangebied!

Alle kunstenaars, kreatiewe skeppers en denkers word uitgenooi om innoverende en kreatiewe voorstelle in te dien vir oorweging.

Voordat jy jou voorstel indien, lees eers die KKNK 2025 programriglyne noukeurig deur. Dit sluit inligting oor kriteria- en keuringsriglyne, teikenmark-inligting, ’n oorsig oor die KKNK se feesgangers, kontraktipes en ander belangrike inligting in. 

Die KKNK 2025 begrotingsraamwerk wat jy vir jou voorstel benodig, kan hier afgelaai word. Slegs vir fooi-voorstelle of ko-produksies (dis nou wanneer die KKNK die produksie aankoop, ontwikkel of in vennootskap tree teenoor loketooreenkomste wanneer die kaartjieverkope-inkomste verdeel word).  

DIEN JOU VOORSTEL SÓ IN

Dien jou voorstel elektroniese by hierdie vorm in, voor die sluitingsdatum van 

Maandag 1 Julie om middernag

Slegs elektroniese voorstelle word aanvaar.  

DIE PROSES

Alle voorstelle word deur ’n onafhanklike aanbevelingspaneel geëvalueer, in samewerking met die artistieke direkteur, in oorleg met die evalueringskriteria wat in die KKNK 2025 programriglyne ingesluit is. Voorlopige en finale keuring word daarna deur die KKNK-kantoor uitgestuur. 

KKNK 2026

Ons moedig ook reeds produksievoorstelle aan wat geoormerk kan word vir feeste verder in die toekoms. Dit bied geleentheid vir langtermyn beplanning. Indien jy ’n voorstel het vir die 30ste KKNK in 2026, stuur dit gerus aan Hugo Theart by hugo@kunste.org.za. 

Rig jou navrae aan:

Indien jy enige algemene navrae het kontak vir Lizané Basson:

Indien jy spesifieke navrae oor dié programriglyne het, of spesifieke voorstelle of idees, kontak vir Hugo Theart: